Yếu tố nào tác động chủ yếu đến việc sản xuat theo xu hương hang hoa trong chan nuôi ở nước ta hiện nay?

Yếu tố nào tác động chủ yếu đến việc sản xuat theo xu hương hang hoa trong chan nuôi ở nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Trình độ lao động được nâng cao.                               B. Nhu cầu thị trường tăng nhanh.

C. Dịch vụ thú y có nhiều tiến bộ.                                     D. Cơ sở thức ăn được đảm bảo hơn.

B. Nhu cầu thị trường tăng nhanh.