Ý nghĩa chiến lược của các đảo và quần đảo nước ta về kinh tế là

Ý nghĩa chiến lược của các đảo và quần đảo nước ta về kinh tế là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Căn cứ để tiến ra khai thác nguồn lợi biển.

B. Cơ sở để khẳng định chủ quyền vùng biển.

C. Tạo thành hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền.

D. Làm điểm tựa để bảo vệ an ninh quốc phòng.

A. Căn cứ để tiến ra khai thác nguồn lợi biển.