Việc hình thành và phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Việc hình thành và phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hạn chế suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

B. Giải quyết việc làm cho người lao động.

C. Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

D. Sử dụng hiệu quả các thế mạnh của vùng
D. Sử dụng hiệu quả các thế mạnh của vùng