Khoáng sản có nguôn gổc nội sinh tập trung ở

Khoáng sản có nguôn gổc nội sinh tập trung ở

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đồng bằng ven biến miền Trung.                                    B. khu vực đồi núi.

C. Đồng bằng sông Hồng.                                                    D. khu vực đồng bằng.


 
B. khu vực đồi núi.