Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm không phải do

Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm không phải do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. công nghệ chế biến hiện đại.                                       B. thị trường tiêu thụ trong nước rộng lớn.

C. thị trường quốc tế có nhu cầu lớn.                              D. nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.

A. công nghệ chế biến hiện đại.