Ý nghĩa chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Nguyên là

Ý nghĩa chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Nguyên là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nâng cao chất lượng sản phẩm.                                  B. tăng cao khối lượng nông sản
C. sử dụng hợp lí các tài nguyên                                     D. nâng cao đời sống người dân

C. sử dụng hợp lí các tài nguyên