Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nhận xét nào không đúng với tình hình xuất nhập khẩu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nhận xét nào không đúng với tình hình xuất nhập khẩu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Các tỉnh có cửa khẩu quốc tế ở biên giới đều có giá trị xuất nhập khẩu lớn.

B. Các tỉnh trong nội địa đều có giá trị xuất khẩu nhỏ.

C. Quảng Ninh xuất siêu, Lạng Sơn, Lào Cai nhập siêu.

D. Quảng Ninh nhập siêu, Lạng Sơn, Lào Cai xuất siêu.

D. Quảng Ninh nhập siêu, Lạng Sơn, Lào Cai xuất siêu.