Đặc điểm khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ nước ta là

Đặc điểm khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  mưa nhiều thời tiết mát mẻ.

B. mùa hạ nóng mưa nhiều, mùa động lạnh, ít mưa.

C. gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh.

D. nền nhiệt độ cao và có sự phân mùa mưa, khô rõ rệt.

D. nền nhiệt độ cao và có sự phân mùa mưa, khô rõ rệt.