Đông Nam Á có nhiều khoáng sản là do

Đông Nam Á có nhiều khoáng sản là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. có diện tích rừng xích đạo lớn.                                    B. địa hình chủ yếu là đồi núi.

C. có nhiều đảo, quan đảo và núi lửa.                             D. nằm trong vành đai sinh khoáng.

D. nằm trong vành đai sinh khoáng.