Nội dung nào sau đây không đúng khi nói khi về tác động của Biển Đông đến khí hậu nước ta?

Nội dung nào sau đây không đúng khi nói khi về tác động của Biển Đông đến khí hậu nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Biển Đông làm tăng độ ẩm của không khí.

B. Biển Đông làm tăng độ lạnh của gió mùa Đông Bắc.

C. Biển Đông làm giảm độ lục địa của các vùng phía tây đất nước.

D. Biển Đông mang lại một lượng mưa lớn.

B. Biển Đông làm tăng độ lạnh của gió mùa Đông Bắc.