Ở nước ta, gió Tín phong hoạt động mạnh nhất vào thời gian

Ở nước ta, gió Tín phong hoạt động mạnh nhất vào thời gian

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. giữa mùa gió Đông Bắc.

B. chuyển tiếp giữa hai mùa gió.

C. đầu mùa gió Đông Bắc và giữa mùa gió Tây Nam.

D. giữa mùa gió Tây Nam.

B. chuyển tiếp giữa hai mùa gió.