Nguyên nhân nào dẫn đến chăn nuôi hiện nay chưa trở thành ngành sản xuất chính trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta?

Nguyên nhân nào dẫn đến chăn nuôi hiện nay chưa trở thành ngành sản xuất chính trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  Thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường, dịch bệnh thường xuyên xảy ra.

B.  Không có giống gia súc năng suất cao.

C.  Chưa đủ thức ăn phát triển chăn nuôi.

D.  Quy trình chăn nuôi lạc hậu, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường khó tính.

D