Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình phát triển du lịch nước ta trong thời gian từ năm 1995 - 2007?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình phát triển du lịch nước ta trong thời gian từ năm 1995 - 2007?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Số lượng khách quốc tế và trong nước đều tăng.

B. Khách du lịch Đông Nam Á đến nước ta nhiều nhất.

C. Doanh thu du lịch quốc tế tăng nhanh hơn doanh thu du lịch trong nước.

D. Doanh thu du lịch trong nước tăng gấp 7 lần.

C. Doanh thu du lịch quốc tế tăng nhanh hơn doanh thu du lịch trong nước.