Khó khăn lớn nhất của việc khai thác thuỷ điện của nước ta là

Khó khăn lớn nhất của việc khai thác thuỷ điện của nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. sông ngòi của nước ta có lưu lượng nhỏ.

B. sông ngòi ngắn dốc, tiềm năng thuỷ điện thấp.

C. miền núi và trung du cơ sở hạ tầng còn yếu.

D. sự phân mùa của khí hậu làm lượng nước không đều.

D. sự phân mùa của khí hậu làm lượng nước không đều.