Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ không phải do

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ không phải do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hội tụ nhiều điều kiện để phát triển kinh tế.

B. Nhiều khó khăn về việc thiếu nước trong mùa khô và vấn đề bảo vệ môi trường.

C. Dân số nhỏ nhưng mật độ dân số cao, có điều kiện phát triển kinh tế theo chiều rộng.

D. Là vùng có nền kinh tế phát triển nhất cả nước.

C. Dân số nhỏ nhưng mật độ dân số cao, có điều kiện phát triển kinh tế theo chiều rộng