Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết nhận xét nào là đúng đối với nhón đất feralit ờ nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết nhận xét nào là đúng đối với nhón đất feralit ờ nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Phân bố tập trung ở miền Nam.

B. Phân bố tập trung ở ven biển.

C. Chiếm phần lớn diện tích đất tự nhiên.

D. Thuận lợi cho việc trồng lúa và cây thực phẩm.


 
C. Chiếm phần lớn diện tích đất tự nhiên.