Sự hình thành một số trung tâm công nghiệp tập trung và khu chế xuất ở Duyên hải Nam Trung Bộ là nhờ nhân tố chủ yếu nào?

Sự hình thành một số trung tâm công nghiệp tập trung và khu chế xuất ở Duyên hải Nam Trung Bộ là nhờ nhân tố chủ yếu nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tiềm năng khoáng sản to lớn.                                 
B. Nguồn thủy điện dôi dào.
c. Lực lượng lao động tay nghề cao.             
D. Thu hút vốn đàu tư nước ngoài.
D