Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một số tỉnh?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một số tỉnh?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Khai thác của Thái Bình nhỏ hơn Bến Tre.

B. Nuôi trồng của Bạc Liêu lớn hơn Bình Thuận.

C. Khai thác của Tiền Giang nhỏ hơn Quảng Ninh.

D. Nuôi trồng của Đồng Tháp lớn hơn Cà Mau.

C. Khai thác của Tiền Giang nhỏ hơn Quảng Ninh.