Biểu hiện nào sau đây mang tính chất nhiệt đới?

Biểu hiện nào sau đây mang tính chất nhiệt đới?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Trong năm có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.

B. Càng vào Nam thì góc nhập xạ càng lớn.

C. Cân bằng ẩm luôn dương.

D. Tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ quanh năm dương.

D. Tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ quanh năm dương.