Việc trồng rừng ven biển Bắc Trung Bộ có vai trò chủ yếu nào sau đây?

Việc trồng rừng ven biển Bắc Trung Bộ có vai trò chủ yếu nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Giữ gìn nguồn gen của các loài sinh vật quý hiếm.

B. Bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã.

C. Chắn gió, bão và ngăn không cho cát bay, cát chảy.

D. Hạn chế tác hại của lũ lên xuống đột ngột trên sông.

C. Chắn gió, bão và ngăn không cho cát bay, cát chảy.