Các mặt hàng nguyên liệu, tư liệu sản xuất nhập khẩu vào nước ta bằng loại hình giac thông vận tải nào là chủ yếu?

Các mặt hàng nguyên liệu, tư liệu sản xuất nhập khẩu vào nước ta bằng loại hình giac thông vận tải nào là chủ yếu?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đường biển.                B. Đường sắt.             C. Đường bộ.              D. Đường hàng không

A. Đường biển.