Nhân tố nào dưới đây không tác động trực tiếp đến sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?

Nhân tố nào dưới đây không tác động trực tiếp đến sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Nhân tố nào dưới đây không tác động trực tiếp đến sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?

A.       Vị trí địa lí.                                                                  B. Tài nguyên thiên nhiên.

c. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.                                    D. Thị trường.

c. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.