Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết cao su được trồng nhiều nhất ở vùng nào ở nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết cao su được trồng nhiều nhất ở vùng nào ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tây Bắc, Bắc Trung Bộ.                                              B. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

C. Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên.                                        D. Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ.

B. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.