Đặc điểm nào sau đây không đúng với thế mạnh kinh tế - xã hội của vùng Đông bằng sông Hồng?

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thế mạnh kinh tế - xã hội của vùng Đông bằng sông Hồng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Là vung thu hút lao động có chuyên môn cao.

B. Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, thị trường tiêu thụ lớn.

C. Tập trung nhiều di tích, lễ hội, làng nghề truyền thống.

D. Cơ sở vật chất tương đối tốt, đang được cải thiện.

D. Cơ sở vật chất tương đối tốt, đang được cải thiện.