Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Quy Nhơn ở Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có những ngành công nghiệp nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Quy Nhơn ở Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có những ngành công nghiệp nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hóa chất phân bón - dệt may - vật liệu xây dựng.

B. Chế biến nông sản - vật liệu xây dựng - cơ khí.

C. Cơ khí - hàng tiêu dùng - sản xuất ô tô.

D. Hàng tiêu dùng - vật liệu xây dựng - hóa chất phân bón.

B. Chế biến nông sản - vật liệu xây dựng - cơ khí.