Năng suất lao động nước ta còn thấp, chủ yếu là do

Năng suất lao động nước ta còn thấp, chủ yếu là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cơ sở hạ tầng còn thiếu.                                                 B. phân bố lao động không đều.

C. cơ cấu kinh tế chậm thay đổi.                                         D. trình độ lao động chưa cao.

 

D. trình độ lao động chưa cao.