Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết vùng Đông Nam Bộ chỉ có các trung tâm công nghiệp loại nào?

Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết vùng Đông Nam Bộ chỉ có các trung tâm công nghiệp loại nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Rất lớn, lớn.               B. Lớn, trung bình.                   C. Trung bình, nhỏ.                     D. Rất lớn, nhỏ.

A. Rất lớn, lớn.