Vùng đất là vùng

Vùng đất là vùng

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Phần đất liền được giới hạn bằng các đường biên giới trên bộ và đường bờ biển.

B. Phần đất liền và vùng nội thủy.

C. Phần đất liền và các hải đảo.

D. Phần đất liền và lãnh hải.

C. Phần đất liền và các hải đảo.