Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, các đô thị loại 2 của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, các đô thị loại 2 của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Nha Trang, Phan Thiết.                                               B. Quy Nhơn, Nha Trang.

C. Nha Trang, Đà Nẵng.                                                   D. Đà Nẵng, Quy Nhơn.

B. Quy Nhơn, Nha Trang.