Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy thủy điện Cửa Đạt đu í! xây dựng trên sông nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy thủy điện Cửa Đạt đu í! xây dựng trên sông nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sông Cả.                           B. Sông Chu.                         C. Sông Lô.                           D. Sông Gâm.

B. Sông Chu.