Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường nào nối liền vùng Tây Bắc với Đông Bắc?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường nào nối liền vùng Tây Bắc với Đông Bắc?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đường số 4.                                                 B. Đường số 34.
C. Đường số 279.                                             D. Đường số 32.

C. Đường số 279.