Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết chế độ nước của hệ thống sông Hồng thất thường không phải do nguyên nhân nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết chế độ nước của hệ thống sông Hồng thất thường không phải do nguyên nhân nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết chế độ nước của hệ thống sông Hồng thất thường không phải do nguyên nhân nào sau đây?

A.       Lưu vực sông có tỉ lệ diện tích lớn.

B.      Rừng đầu nguồn bị chặt phá nhiều.

c. Lưu vực sông có dạng hình nan quạt nên lũ lên rất nhanh.

D. Cửa sông đổ ra biển ít, khó thoát nước nhanh.

A.       Lưu vực sông có tỉ lệ diện tích lớn.