Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Bình Định.                      B. Phú Yên.                          C. Quảng Nam.                      D. Quảng Ngãi.

A. Bình Định.