Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết cảng Cửa Lò thuộc tỉnh nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết cảng Cửa Lò thuộc tỉnh nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Quảng Bình.                    B. Hà Tĩnh.                            c. Nghệ An.                           D. Thanh Hóa.

C. Nghệ An.