Ở Tây Nguyên có các cao nguyên cao 400 - 500 m, khí hậu nóng thuận lợi cho việc phát triển loại cây nào sau đây?

Ở Tây Nguyên có các cao nguyên cao 400 - 500 m, khí hậu nóng thuận lợi cho việc phát triển loại cây nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cà phê.                             B.Chè.                                   c. Trẩu.                                 D. Hồi.

A. Cà phê.