Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh/thành phố nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh/thành phố nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Thừa Thiên - Huế.                   B. Đà Nẵng.                  C.  Quảng Nam.                     D. Quảng Trị.

 B. Đà Nẵng.