Thuận lợi của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đối với sản xuất nông nghiệp là

Thuận lợi của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đối với sản xuất nông nghiệp là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nền nhiệt ẩm cao tạo điều kiện thâm canh, tăng năng suất cây trồng.

B. Tính thất thường của thời tiết giúp đa dạng hóa nông nghiệp.

C. Chế độ mưa theo mùa thuận lợi cho công tác thủy lợi.

D. Sự thay đổi bất thường của khí hậu thuận lợi cho việc lập kế hoạch sản xuất nông nghiệp.
A. Nền nhiệt ẩm cao tạo điều kiện thâm canh, tăng năng suất cây trồng.