Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28 cho biết sân bay nào có ý nghĩa quốc phòng quan trọng nhất thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28 cho biết sân bay nào có ý nghĩa quốc phòng quan trọng nhất thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đà Nẵng.                           B. Chu Lai.                            C. Phù Cát.                                D. Cam Ranh.

  D. Cam Ranh.