Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết địa điểm nào trên đất liền đón bình minh sớm nhất ở nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết địa điểm nào trên đất liền đón bình minh sớm nhất ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mũi Cà Mau.            B. Mũi Đại Lãnh.               C. Mũi Dinh.                    D. Mũi Né.

B. Mũi Đại Lãnh.