Quá trình chuyển dịch lao động nước ta từ khu vực I sang khu vực II và khu vực III là do

Quá trình chuyển dịch lao động nước ta từ khu vực I sang khu vực II và khu vực III là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nước ta có nguồn lao động dồi dào.                              B. có truyền thống, kinh nghiệm sản xuất,

C. quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.                       D. khu vực I ít hiệu quả kinh tế.

C. quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.