Chăn nuôi bò sữa của nước ta phát triển mạnh ở vùng nào sau đây?

Chăn nuôi bò sữa của nước ta phát triển mạnh ở vùng nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Các đông cỏ trước núi Bắc Trung Bộ.                            B. Vùng đồi gò Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Ven các thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng.                   D. Các cao nguyên ở Tây Nguyên.

C. Ven các thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng.