Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết tỉnh nào ở Tây Bắc có mật độ dân số thấp nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết tỉnh nào ở Tây Bắc có mật độ dân số thấp nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lai Châu.                           B. Sơn La.                             c. Điện Biên.                          D. Hòa Bình.

A. Lai Châu.