Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản khí hậu nước ta mang tính chất

Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản khí hậu nước ta mang tính chất

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nhiệt đới ẩm gió mùa.                                                    B. cận xích đạo gió mùa.

C. cận nhiệt đới gió mùa.                                                   D. ôn đới gió mùa.

A. nhiệt đới ẩm gió mùa.