Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp Hải Phòng và Đà Nẵng không có chung đặc điểm nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp Hải Phòng và Đà Nẵng không có chung đặc điểm nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vị trí ven biển.                                                                 B. Đều có cảng biển quốc tế.

 C. Quy mô giá trị sản xuất vào loại lớn.                             D. Cơ cấu ngành khá đa dạng.

 C. Quy mô giá trị sản xuất vào loại lớn.