Ở nước ta hiện nay, những ngành công nghiệp nào tương đối non trẻ nhưng phát triển mạnh?

Ở nước ta hiện nay, những ngành công nghiệp nào tương đối non trẻ nhưng phát triển mạnh?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Sản xuất hàng tiêu dùng, khai thác dầu khí.

B. Khai thác dầu khí; sản xuất điện; phân đạm từ khí.

C. Sản xuất vật liệu xây dựng; khai thác khoáng sản.

D. Chế biến lương thực - thực phẩm; năng lượng.

B. Khai thác dầu khí; sản xuất điện; phân đạm từ khí.