Nguyên nhân đúng nhất làm cho khí hậu nước ta có đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa là

Nguyên nhân đúng nhất làm cho khí hậu nước ta có đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. trong năm Mặt Trời luôn đứng cao trên đường chân trời và vị trí nước ta nằm gần trung tấm gió mùa châu Á.
B. nước ta ở trong vùng nội khí tuyến, nằm gần trung tâm gió mùa châu Á, tiếp giáp với Biến Đông rộng lớn.
C. trong năm Mặt Trời hai làn đi qua thiên đỉnh và vị trí nước ta tiếp giáp với Biển Đông rộng lớn.
D. vị trí nước ta nằm gàn trung tâm gió mùa châu Á và tiếp giáp với Biển Đông rộng lớn.

B. nước ta ở trong vùng nội khí tuyến, nằm gần trung tâm gió mùa châu Á, tiếp giáp với Biến Đông rộng lớn.