Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết Việt Nam có giá trị xuất khẩu hàng hóa trên 6 tỉ đô la Mĩ với quốc gia nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết Việt Nam có giá trị xuất khẩu hàng hóa trên 6 tỉ đô la Mĩ với quốc gia nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hoa Kì.                              B. Trung Quốc.               C. Ôxtrâylia.                      D.   Liên bang Nga.

A. Hoa Kì.