Các sơn nguyên, cao nguyên, lòng chảo vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta có thuận lợi gì cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp?

Các sơn nguyên, cao nguyên, lòng chảo vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta có thuận lợi gì cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Trồng cây lương thực, thực phẩm.

B. Trong cây ăn quả, chăn nuôi gia cầm.

C. Trồng rừng và cây dược liệu.

D. Trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn.

D. Trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn.