Biện pháp cấp bách nhất hiện nay để bảo vệ rừng ở Tây Nguyên là

Biện pháp cấp bách nhất hiện nay để bảo vệ rừng ở Tây Nguyên là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đóng cửa rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng.

B. chú trọng giao đất, giao rừng cho người dân.

C. đẩy mạnh khoanh nuôi, trồng rừng mới.

D. khai thác hợp lí, đẩy mạnh chế biến gỗ.


 
A. đóng cửa rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng.