Biện pháp nào là chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc ít người?

Biện pháp nào là chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc ít người?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Chuyển nơi cư trú của đồng bào dân tộc đến vùng đồng bằng.

B. Đầu tư vốn, khoa học kĩ thuật để phát triển kinh tế.

C. Trợ cấp tiền cho các vùng gặp khó khăn.

D. Xây nhiều thành phố lớn ở vùng dân tộc.

B. Đầu tư vốn, khoa học kĩ thuật để phát triển kinh tế.